Klienci indywidualni

Klienci indywidualni

Zakres usług skierowanych do Klientów indywidualnych (osób fizycznych) obejmuje w szczególności:

1. zastępstwo przed sądami wszystkich instancji oraz organami, instytucjami i urzędami w sprawach:

  • karnych i wykroczeniowych (w tym: obronę oskarżonych i reprezentację pokrzywdzonych przed sądami, prokuraturą i policją);
  • cywilnych (w tym w sprawach: o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, realizację umów i w sprawach spadkowych);
  • rodzinnych (w tym w sprawach: o rozwód, separację alimenty, władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi);

2. udzielanie porad prawnych;

3. sporządzanie pism procesowych (w tym: pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, sprzeciwów, kasacji);

4. przygotowanie projektów umów i opinii prawnych oraz analizę dokumentów;

5. uczestnictwo w rokowaniach i negocjacjach