Klienci biznesowi

Klienci biznesowi

Zakres usług świadczonych na rzecz Klientów biznesowych obejmuje przede wszystkim:

  • prowadzenie stałej, kompleksowej obsługi prawnej;
  • zastępstwo przed sądami, organami, instytucjami i urzędami;
  • udzielanie porad prawnych;
  • sporządzanie pism procesowych;
  • przygotowanie projektów umów i opinii prawnych oraz analizę dokumentów;
  • uczestnictwo w rokowaniach i negocjacjach