Adwokat Krzysztof Nocuń

Adwokat Krzysztof Adam Nocuń ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Następnie, odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie, której obecnie jest członkiem.

W branży prawniczej funkcjonuje od 2009 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał pod okiem dwóch patronów – adw. Joanny Kaźmierczak z Izby Adwokackiej w Radomiu i adw. Marcjanny Dębskiej z Izby Adwokackiej w Warszawie.

Do czasu założenia własnej Kancelarii, adwokat Krzysztof Nocuń współpracował z kancelariami prawnymi działającymi na terenie Radomia i Warszawy. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się w szczególności wokół prawa karnego materialnego i procesowego (reprezentacja w sprawach karnych i wykroczeniowych) oraz prawa rodzinnego (reprezentacja w sprawach o rozwód, separację, alimenty, kontakty z dziećmi).